Velkommen til årsmøte

18. februar avholdes årsmøte i Fet Arbeiderparti

original_1478642885_8291

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

Tid: 18.02.16 kl.19.00

Sted: Fet Rådhus – kommunestyresalen


Dagsorden:

  • Åpning ved leder Yngve Lofthus Teigen
  • Opprop
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og sekretær
  • Årsmeldinger – kommuneparti, partiavdelinger og kommunestyregruppe
  • Regnskap og revisjonsrapport – budsjett 2016
  • Innsendte saker
  • Organisering – lagsstruktur, videreføring eller nedleggelse?
  • Valg
  • Valg av delegater med vara til Akershus Arbeiderpartis årsmøte

Det vil bli bevertning