Medlemsmøte 14. januar

Fet Arbeiderparti ønsker velkommen til medlemsmøte 14. januar med flere viktige temaer på dagsordenen!

original_1478639318_6485994

Tid: 14.01.16 kl. 19.00
Sted: Fet Rådhus, kommunestyresalen

Dagsorden:

  • Lagstruktur i de tre arbeiderlagene våre fungerer forskjellig, skal vi nedlegge lagene eller beholde dem?
  • Saker til Akershus Arbeiderpartis årsmøte.  Har Fet Arbeiderparti saker vi ønsker Akershus Arbeiderparti skal arbeide videre med?
  • Kommunereformen: Hvor står vi nå? v/ordfører
  • Eventuelt

Det vil bli bevertning. Vel møtt!